Kẻ đâm chết phó trưởng công an phường ở Huế lĩnh 20 năm tù-nhận mã code 789bet